ECOLE
Et eLearning basiskursus:
Hvordan planlægges et internationalt CSCL projekt?

 

 
 

De 'Gyldne regler' indgår som et led i ECOLE kurset, som du kan læse mere om HER


Gyldne regler

Der er gennem årene samlet et sæt gyldne regler for samarbejde i internationale CSCL projekter, som er nyttige have i erindring.

Før du går i gang med samarbejdet, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dine elever er i stand til at anvende de it faciliteter og det udstyr, som skal bruges i løbet af projektperioden. Det kan i første omgang være enten alle eller nogle af de faciliteter, der er nævnt her:

It

 • Anvende tekstbehandling - klippe/klistre tekst og billeder
 • Vær opmærksom på at benytte samme tekstformat/billedformat/lydformat
 • E-mail (sende og modtage)
 • Sende og modtage filer
 • Bruge skanner
 • Anvende digitalt kamera
 • Bruge PDA (Personal Digital Assistant) - også kaldt den håndholdte computer
 • Bruge elektronisk whiteboard/smart board (med kommunikationsfaciliteter)
 • Arbejde med billeder og lyd
 • Bruge og producere hjemmesider
 • Bruge webfora; blogs, Wikis
 • Bruge Chatrooms fx Messenger, Twitter....
 • Bruge Skype/mobil tlf.
 • Bruge videokonferencer
 •  ..........

Det kunne være en idé forud for et større samarbejdsprojekt at afvikle et miniprojekt/minikursus, hvor den it facilitet, som eleverne ikke har kendskab til eller måske kun har begrænset kendskab til, det være sig brug af digitalt kamera/video, skanner eller andet, kan blive anvendt i et kortere projekt, inden det egentlige internationale CSCL projekt går i luften.

It – støtte og træning
Det er en god idé, om du i forbindelse med projektet, har sikret dig at

 • du har adgang til it-support i projektperioden.
 • der har været mulighed for at træne i de grundlæggende it-færdigheder, inden projektet begynder.
 • du har testet de aftalte kommunikationsværktøjer med din samarbejdspartner.
 • du gør dig selv og dine elever en tjeneste ved at organisere navngivningen af de filer, der udveksles. Aftal med partneren hvordan.
  Fx kan en elevs fil indeholde vedkommendes initialer, klasse og angivelse af emne. Eksempelvis: Peter Rasmussen: pr_6a_skoven.  Du kan også vælge at knytte en nummerering til filnavnet fx pr_skoven_01.
  Det er vigtigt, at både afsender og modtager er enige om navngivningen af filerne, således at begge parter hurtigt kan identificere teksterne og finde dem frem.

Planlægning og afvikling af samarbejdsprojekt

 • Planlæg forløbet i god tid.
 • Overvej hvor megen tid du kan afsætte til projektet og afstem det med din samarbejdspartner
 • Aftal hvor ofte og med hvilken frekvens eleverne skal sende e-mails til hinanden/lægge tekster ud på nettet.
 • Bliv enige med samarbejdspartneren om, hvor langt I vil gå med hensyn krav om sproglig korrekthed.
 • Aftal hvordan I vil informere hinanden hvis der opstår uregelmæssigheder i forbindelse med samarbejdet (sygdom, tekniske problemer etc.).

Netikette
Det er en god idé at lave aftaler om, hvordan I i samarbejdet vil forholde jer til:

 • Brug af upassende ord og sprog i udvekslet materiale
 • Hvordan I vil tackle og reagere på kritik af arbejdet.
 • Breve hvor der kun er anvendt STORE bogstaver.
 • Brug af ironi og sarkasme.
 • Hvis du eller en elev har modtaget et brev, som på en eller anden måde kan støde dig eller din elev, fx sprogbrug eller brevets indhold. Sov på det og svar den følgende dag. Afsenderne kan utilsigtet have fornærmet dig/jer.

Svar
Husk altid at svare på en e-mail, om ikke andet, så bekræft modtagelsen, og fortæl, hvornår du vil vende tilbage. I et samarbejdsprojekt er det vigtigt aldrig at lade et brev ligge ubesvaret – et manglende svar kan let mistolkes – oftest negativt – specielt af eleverne: ’de vil nok ikke samarbejde med os længere’ osv. osv.Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

 

Kirsten M. Anttila
Senior konsulent, cand. pæd.

International Relations/Centre for  International Cooperation in Education - CICED

Professionshøjskolen UCC
 

Mogens Eriksen
Senior konsulent,

International Relations/Centre for  International Cooperation in Education - CICED

Professionshøjskolen UCC
Kirsten M. Anttila Mogens Eriksen