European Schools Project Association, ESP, afholder den 28. konference i Bolzano/Bozen i Italien, fra 19. – 23. Marts 2014. 

se også: http://www.espdk.dk/bozen_2014.htm


European Schools Project (ESP) udgør i dag et netværk af skoler og undervisningsinstitutioner bredt, primært i Europa.
Samarbejdet i ESP har sit udspring i to af hinanden uafhængige udviklingsprojekter på henholdsvis Danmarks Lærerhøjskole (1987) og University of Amsterdam, Holland (1987). Se mere HER.
European Schools Project er i dag det ældste eksisterende netværksprojekt af sin art i verden

 

Formål
Det er projektets formål at kvalificere lærere til sammen med deres elever og med brug af informationsteknologien at kunne planlægge, gennemføre og evaluere internationale samarbejdsprojekter - CSCL projekter. 

Således at projekterne:
*  er et resultat af en kollektiv arbejdsproces mellem de deltagende lærere
*  er en del af læseplanen
*  rummer såvel en kulturel som en global dimension
*  viser innovative og kreative tilgange med hensyn til: aktiviteter, metodik, produkt og spredning
*  kan være model for fremtidige projekter
*  benytter sig af it-værktøjer i bred forstand
*  bliver evalueret og resultaterne heraf formidles og bruges som inspiration og udgangspunkt for
     nye projekter

Et andet vigtigt formål er at afholde kurser samt udvikle undervisningsmateriale til brug for internationale samarbejdsprojekter.

Konferencer
Et særkende for ESP er de årlige
lærerkonferencer, der afholdes på skift i de deltagende lande, hvor planlægning og evaluering af samarbejdsprojekter, pædagogik, innovation og udviklingen inden for it er vigtige omdrejningspunkter.  

Koordinatorer

Et andet særkende for ESP er, at der i de deltagende lande er koordinatorer eller kontaktpersoner, som kan hjælpe med etablering af projekter. Koordinatorerne indgår i ESPs styregruppe (The Board)

 

Samarbejder
Gennem årenes løb er der etableret adskillige samarbejdsprojekter mellem skoler, pædagogiske centre, seminarier, universiteter m. fl.

I 2005 indgik ESP en samarbejdsaftale med eTwinning projektet.
 

Du kan læse mere om ESP projektet på de følgende sider. Du er også velkommen til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 

Birte Kjær Peulicke

 

Ide & oplæg:
Viljenka Savli, Slovenien